Testimonials

10 portretten over religie en overtuiging voor museum Het Hof van Nederland. Regie: Rob Hodselmans.

Van 1618 tot 1619 vond de Synode van Dordt plaats. Een maandenlange vergadering waarin een conflict tussen de remonstranten en de contraremonstranten werd uitgevochten. Tijdens deze laatste landelijke vergadering van de gereformeerde kerk tijdens de Republiek, werd besloten om de bijbel voor het eerst te vertalen in het Nederlands. De vertaling van deze zogenoemde Statenbijbel was in 1637 klaar.

In museum Het Hof van Nederland is een zaal ingericht, genaamd De Overtuiging. In deze ruimte wordt niet alleen aandacht besteedt aan de Synode van Dordt uit 1618, maar ook ingegaan op de beleving van religie anno nu.

Tien Nederlanders van verschillende religieuze komaf, lichten hun overtuiging toe in korte portretten, gefilmd en geregisseerd door Rob Hodselmans.

De Vrije Staten

Korte film voor museum Het Hof van Nederland. Scenario: Robert Alberdingk Thijm. Regie: Theu Boermans.

Lees verder >